ZAREGISTRUJTE SI SVÁ DATA

Informujeme, že správcem Vašich osobních údajů je WOJAS Czech s.r.o. se sídlem na ul. Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29463262, kontakt: eshop@wojas.cz („Správce”). Kontakt s osobou odpovědnou za zpracovávání osobních údajů ve WOJAS Czech s.r.o. lze uskutečnit na emailové adrese: gdpr@wojas.cz. Informujeme, že správcem Vašich osobních údajů je WOJAS Czech s.r.o., se sídlem na ul. Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29463262, kontakt: eshop@wojas.cz („Správce”). Kontakt s osobou odpovědnou za zpracovávání osobních údajů ve WOJAS Czech s.r.o. lze uskutečnit na emailové adrese: gdpr@wojas.cz. Správce zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem uzavření a realizace prodejní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), realizace služeb poskytovaných elektronickou cestou – včetně dodávání newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a profilování z marketingového hlediska (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Adresáty osobních údajů Kupujícího můžou být: přepravci nebo jejich zprostředkovatelé realizující dodání zásilek, subjekty poskytující služby elektronických plateb nebo prostřednictvím platebních karet, IT dodavatelé, poskytovatelé služeb v oblasti marketingových a analytických činností. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích států. Přináleží Vám právo podat odpor vůči zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Osobní údaje pro marketingové účely budou přechovávané do okamžiku stáhnutí souhlasu na zpracovávání osobních údajů, a pro účel profilování – do okamžiku podání odporu. Ve zbývajícím rozsahu budou osobní údaje přechovávané do ukončení smlouvy o poskytování služeb/prodejní smlouvy s Prodejcem a po dobu nezbytnou pro splnění povinností uložených právními předpisy (vyúčtování, promlčení nároků). Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich změnu, opravu, odstranění nebo omezení zpracovávaní, a taky právo na přenositelnost svých osobních údajů. Kromě toho máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, právo požadovat informaci, jaké údaje o Vás správce zpracovává a právo na získání kopie svých osobních údajů. Rovněž máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu –Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rozsahu, v jakém zpracovávání osobních údajů by bylo založeno na souhlasu, máte právo kdykoliv vzít svůj souhlas zpět bez vlivu na shodnost s právem zpracovávání, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zpětvzetím. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí znemožní realizaci smlouvy a využívání Internetového Obchodu Wojas.cz. zväčšiť...

Již mám účet v obchodě Přihlásit se

Bezpečné nakupování
Bezpečné nakupovánís certifikátem SSL
Doprava zdarma nad 500 Kč
Doprava zdarmanad 500 Kč
30 dní na vrácení
30 dnína vrácení