Dodávky a vrácení

Náklady na doručení objednávek

Snažíme se aby nakupování v našem internetovém obchodě vhodném pro zákazníka, proto jsme pro všechny objednávky nad 500 Kč v celé České republice poskytli bezplatné doručení.
Dodací náklady na objednávky do 500 Kč:
Kurýrní společnost DPD nebo PPL:

- dobírka 500 Kč
- Záloha na účet/paypal 500 Kč


Dodací podmínky

1. Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedeného v objednávkovém formuláři obchodu. Zboží bude dodáno prodejcem s využitím služby třetích subjektů (kurýrská služba, pošta) nebo dodá tovar vlastními prostředky.

2. Prodejce dodá zboží kupujícímu v nejkratší možné době, po potvrzení elektronické objednávky, dodací lhůty jsou uvedeny na stránce dodavatele – Dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek mají orientační charakter.

3. Zboží je během přepravy bezpečně zabaleno v krabici. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušitelnost a kompletnost zásilky a tyto stvrdit na přepravním listě. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky neprodleně kontaktovat prodejce. Jakékoliv pozdější reklamace ohledně množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně dopravy, cena za dopravu je účtována dle platného ceníku uvedeného na stránce Dodání zboží.

4. Prodejce dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (záruční list, daňový doklad).

Záruka, reklamace

1. Prodejce poskytuje, pokud není uvedeno jinak, zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout převzetím věci kupujícím.

2. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlídnout zboží neprodleně během jejího převzetí. V případě, když zboží převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, kupující je povinen neprodleně toto sdělit prodejci.

3. Kupující bere na vědomí, že prodejce neodpovídá za poškození zboží během přepravy a za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že vada nastala v důsledku mechanického poškození výrobku, provozováním (používáním) výrobku v nevhodných podmínkách nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou.

4. Spotřebitel nemá dále používat věc, na které zjistil vadu. Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití není nepovažováno za vadu.

5. Při uplatnění reklamace kupující je povinen vyplněný reklamační formulář - zde stáhnout zaslat emailem a počkat na pokyny prodejce. V případě pokynů s doručením na adresu prodejce následně doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, včetně originálu prodaného dokladu (faktura), originálu dokladu o zaplacení a záruční list.

Adresa doručení:
Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 114,
Ostrava - Zábřeh
s popisem "REKLAMACE – internetový obchod”

Prodejce se zavazuje oprávněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedomluví jinak.

  • FB - WojasPolska
  • Instagram - Wojas Official
  • Youtube - Wojas Official