Premium Club

Řád WOJAS PREMIUM CLUB

Pořadatelem programu WOJAS PREMIUM CLUB je firma Wojas S.A. se sídlem v Novém Targu (34-400), na ul. Ludźmierské 29. Tento Řád představuje právní základ pro činnost programu, určuje práva a povinnosti Účastníka a Pořadatele.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Členem klubu může být pouze osoba, která skončila 18 let.
1.2. Účast v programu je dobrovolná.

II. ÚČAST V PROGRAMU

2.1. Podmínkou k přistoupení do „Wojas Premium Club" je správné vyplnění povinných políček a vlastnoruční podepsání registračního formuláře v kamenném obchodu WOJAS nebo doplnění formuláře na stránce https://wojas.pl/profil/rejestracja. Osoby vstupující do klubu souhlasí s tímto řádem.
2.2. Účastník, který splnil podmínky pro účast v klubu bude zaregistrován ve „Wojas Premium Club”.
2.3. Účastníkem programu je osoba zaregistrována v informatickém systému.
2.4. Ukončení účasti v programu se uskuteční na základě písemné žádosti Účastníka, která musí být podána v libovolném salonu sítě Wojas, zaslána na adresu Wojas S.A. se sídlem v Novém Targu (34-400), na ul. Ludźmierské 29 s přípiskem WOJAS PREMIUM CLUB, nebo zaslána elektronickou poštou na adresu club@wojas.eu

III. VÝHODY ÚČASTI

3.1. Každý Účastník programu WOJAS PREMIUM CLUB je oprávněn k využití níže uvedených služeb/výhod:
- výjimečné akce,
- atraktivní slevy,
- narozeninové slevy,
- soutěže,
- informace o nejnovějších trendech,
- příležitostní sleva na ubytovací služby v Grand Hotelu **** Stamary a Skalny *** v Zakopaném.
3.2. Wojas S.A. si vyhrazuje právo libovolně formovat propagační akce a výhody účasti.
3.3. Informace budou odevzdávány elektronickou cestou, telefonickou cestou nebo tradiční poštou. Pořadatel nenese zodpovědnost za nedodání obsahu účastníkovi programu z důvodů, které nezavinil.
3.4. Každému účastníkovi programu přináleží narozeninová sleva, která opravňuje k jednorázovým nákupům ve firemních salonech WOJAS (s výjimkou outletů) se slevou 20% na nezlevněný sortiment. Sleva platí po dobu 7 dnů od data narozenin účastníka programu. Zaměstnanec obchodu má právo ověřit datum narozenin na základě dokladu totožnosti účastníka programu. Transakce musí být zaregistrována na Účtu Stálého Klienta WOJAS PREMIUM. Slevy se nespočítávají. Sleva se netýče obuvi z linie RELAKS.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Účastníci, v podepsaném Přihlašovacím Formuláři, vyjadřují dobrovolný souhlas se zpracováváním svých osobních údajů prostřednictvím Wojas S.A. se sídlem v Novém Targu (34-400), na ul. Ludźmierské 29, pro účel spojený s Programem a pro marketingové účely shodně s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES a Zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. z roku 2018, pol. 1000).
4.2. Správce zaručuje všem uživatelům programu realizaci jejich oprávnění. Pro tento účel zpřístupňuje uvedenou emailovou adresu: club@wojas.eu

V. INFORMACE O WOJAS PREMIUM CLUB

5.1. Správcem „Wojas Premium Club" je Wojas S.A. se sídlem v Novém Targu (34-400), ul. Ludźmierska 29.
5.2.Získání prostřednictvím Klienta přístupu k systému WOJAS PREMIUM CLUB dává firmě Wojas S.A. právo shromažďovat a analyzovat všechny informace spojeny s nákupy Klienta ve firemních salonech Wojas a v internetovém obchodě.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Pořadatelé nenesou odpovědnost v případě vyloučení z akce některého z obchodů, nebo pokud to vznikne v důsledku vyšší moci nebo jeho likvidace.
6.2. Řád začíná platit v den jeho zveřejnění.
6.3. Znění tohoto Řádu bylo zveřejněno 14.08.2018 a je dostupné:
a. v sídlech obchodů;
b. v internetovém servise http://wojas.pl/premium/regulamin-premium.
6.4. Veškerou korespondenci k Pořadatelům je třeba zasílat na adresu Wojas S.A., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ s přípiskem WOJAS PREMIUM CLUB.
6.5. Wojas S.A. si vyhrazuje právo ukončit program kdykoliv bez nutnosti uvádění příčin, s předchozím jednoměsíčním sdělením. Sdělení o ukončení programu se uskuteční prostřednictvím internetové stránky www.wojas.pl. a ve firemních obchodech.
6.6 Wojas S.A. si vyhrazuje právo zavádět změny v Řádě. Sdělení o zavedených změnách v programu se uskuteční prostřednictvím internetové stránky: www.wojas.pl. a ve firemních obchodech.

VII. DOČASNÁ USTANOVENÍ

7.1. Dosavadní řád platí do dne 28.08.2018. Po tomto termínu Účastníkovi přináleží právo účasti v programu podle pravidel uvedených v tomto řádu. Řád je dostupný v internetovém servise http://wojas.pl/premium/regulamin-premium
7.2. V případě, když klient nebude souhlasit s účastí v Programu, je povinen podat písemnou žádost, která musí být podána v libovolném salonu sítě Wojas, zaslána na adresu Wojas S.A. se sídlem v Novém Targu (34-400), na ul. Ludźmierské 29 s přípiskem KLUB, nebo zaslána elektronickou poštou na adresu: club@wojas.eu

Bezpečné nakupování
Bezpečné nakupovánís certifikátem SSL
Doprava zdarma nad 500 Kč
Doprava zdarmanad 500 Kč
30 dní na vrácení
30 dnína vrácení